Tags: plan-gospodarenja-otpadom

Kante za biootpad su tu, a gdje je kompostana?

U splitskoj javnosti u siječnju ove godine proširila se vijest kako je Čistoća Split počela […]

...

Udruga Sunce poslala je svoje komentare na nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017. – 2022. grada Splita

Udruga Sunce Split zadnjih je mjesec dana aktivno pristupila problemu donošenja novog Plana gospodarenja otpadom […]

...

Komentari Udruge Sunce na Plan gospodarenja otpadom

Hrvatski sustav gospodarenja otpadom među najgorima je u EU – na odlagališta se odlaže 83% […]

...