Tags: park-prirode-telascica

LIFE Artina hands on trening i prezentacija kućnog kompostera

Nakon pet godina, koliko traje projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ došlo je vrijeme da se edukativni programi izrađeni kroz projekt predstave zainteresiranim javnim ustanovama.

...

Park prirode Telašćica – „novo“ zaštićeno područje u Jadranu

Cijeli zakonodavni okvir napokon se posložio, a Telašćica je postala staro/novo zaštićeno područje u Jadranu sa zonama bez ribolova i okvirom za postupanja na terenu.

...