Tags: odgovorno-za-prirodu

Kako se Dalmatinci griju/hlade?

U ovom članku istražujemo povijest grijanja u Dalmaciji, kao i upotrebu struje kao glavnog izvora grijanja i hlađenja.

...

Što dobivam učlanjenjem u Sunce?

Jedan od najučinkovitijih načina da se pomogne u ostvarenju bolje, održivije budućnosti također je i potpora ekološkim neprofitnim organizacijama, odnosno učlanjenjem u udruge kao što je Sunce.

...

Vrijeme je za stvaranje ekološki prihvatljivih navika

Situacija u kojoj smo se našli, zasigurno je promijenila naš pogled i pristup osobnoj higijeni, […]

...

Osnovni rezultati Procjene učinkovitosti upravljanja Park šumom Marjan

U sklopu dvogodišnjeg EU projekt „Odgovorno za prirodu“  kojeg je Udruga Sunce provodila s projektnim […]

...

Završena provedba projekta “Odgovorno za prirodu”

U prosincu 2017. godine uspješno je završena provedba dvogodišnjeg projekta Udruge Sunce „Odgovorno za prirodu“ […]

...

Održan seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“

Seminar „Sudjelovanje javnosti u upravljanju Natura 2000 područjima u okviru sektorskih planova i programa“ organiziran je […]

...

Suradnja Udruge Sunce i Pravnog fakulteta u Splitu

Udruga Sunce je 2015. godine započela suradnju sa Pravnim fakultetom Split, kao suradnikom na EU […]

...

Dodjela potvrda drugoj grupi studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu za sudjelovanje u programu društveno korisnog učenja Udruge Sunce

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u ponedjeljak 23.10.2017. godine održana je dodjela potvrda studentima koji […]

...

Koliko Park šuma Marjan zaista vrijedi?

U svjetlu činjenice o brojnim šumama koje su nažalost izgorjele prilikom nedavnih požara u Dalmaciji […]

...