Tags: natura-2000

Općina Ugento domaćin tematske radionice o poboljšanju nadzora i upravljanja morskim zaštićenim područjima Natura 2000 u Italiji

Kroz Interreg Italija – Hrvatska EFFICIENTN2K prekogranični projekt cilj je unapređenje učinkovitosti zaštite i upravljanja unutar ekološke mreže Natura 2000.

...

Kraj usluge „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“

S ponosom možemo reći da je Sunce koordiniralo izradu 8 planova upravljanja koji obuhvaćaju 23 zaštićena područja i 70 područja ekološke mreže.

...

Projekt u kojem nadzor i provedba zakona u morskim Natura 2000 područjima imaju ključnu ulogu: Upoznajte EfficientN2K!

Projekt EfficientN2K ima cilj unaprijediti suradnju institucija uključenih u kontrolu i nadzor u zaštićenim obalnim i morskim Natura 2000 područjima u Italiji i Hrvatskoj.

...

Sudjelovanje dionika na radionicama u 2021. doprinijelo kvaliteti budućeg Plana upravljanja

U 2021. godini, u suradnji s javnim ustanovama, Udruga Sunce organizirala je ukupno 21 dioničku radionicu i 11 internih radionica u sklopu usluge Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5.

...

Što je zabilježeno u Akvatoriju uz Konavoske stijene?

Prikupljanje podataka o  morskim staništima i vrstama Akvatorija uz Konavoske stijene obavljeno je terenskim radom […]

...

4M projekt uspješno priveden kraju

Cilj završne konferencije projekta Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – […]

...

Ronilački teren, Plat, HR

U periodu od 29.05. – 11.06.2017. na području Plata (HR)  odrađen je teren inventarizacije morskih staništa […]

...

Monitoring vrste Posidonia oceanica u Crnoj Gori

U periodu od 22.05. – 29.05.2017. na području Biogove (Crna Gora)  odrađen je teren inventarizacije morskih […]

...

Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” održana su […]

...