Tags: natjecaj-za-posao

Natječaj za suradnika za komunikaciju i odnose s javnošću

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

...

Natječaj na radno mjesto: Administrativni/a financijski/a suradnik/ica – pripravnik/ica

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša […]

...

Natječaj za radno mjesto: suradnik na projektima na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom/pripravnik

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša […]

...

Natječaj za voditelja projekata na temu gospodarenja otpadom i morskim otpadom

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša […]

...

Natječaj za suradnika za komunikaciju

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša […]

...

Udruga Sunce zapošljava suradnika/cu edukatora/icu

Udruga Sunce Split raspisuje natječaj za radno mjesto: Suradnik/ica edukator/ica Prijave s potrebnom dokumentacijom zaprimaju […]

...

Sunce traži suradnika za komunikaciju, odnose s javnošću i istraživanja

Voliš putovanja i komunikaciju s različitim profilima ljudi? Vidiš se u dinamičnom i otvorenom timu, […]

...

ZAPOŠLJAVAMO Stručnog suradnik/ca na programu Zaštite prirode

Prirodoslovnog si obrazovanja, zanima te zaštita prirode, posebice zaštita mora, voliš terenski rad i putovanja, […]

...

ZAPOŠLJAVAMO Voditelja/ica komunikacija i odnosa s javnošću

Komunikativan/na si, uporan/na, temeljit/a i kreativan/na u pronalaženju rješenja i dosljedan u njihovoj provedbi? Voliš […]

...