Tags: nacionalna-razvojna-strategija

Komentari Udruge Sunce Split na nacrt Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u sklopu javnog savjetovanja uputila je svoje […]

...