Tags: more-i-krs

Održana prva radionica za Javnu ustanovu „More i krš“

Sunce je ovoga tjedna održalo radionicu za dionike na podučju kanjona rijeke Cetine u okviru projekta “Značajni krajobraz Kanjon rijeke Cetine Plastic free zona.

...