Tags: monitoring

Opušci najbrojniji otpad u eko akciji Rezolucija Zemlja u Omišu

Sunce je u sklopu Rezolucije Zemlja, velike ekološke kampanje Večernjeg lista, 12. listopada čistilo omišku plažu Galeb zajedno s učenicima Osnovne škole Josipa Pupačića i komunalnim poduzećem Peovica d.o.o. te na 200 metara plaže prikupilo gotovo pola kilograma opušaka.

...

Aplikacija za monitoring otpada – CroSeaCleanApp, dodatna vrijednost ekološkim akcijama

Aplikacija CroSeaCleanApp omogućuje svim organizacijama civilnog društva monitoring količine i sastava sakupljenog otpada.

...

Rezolucija Zemlja – Šest žena uklonilo 100 kilograma otpada s 200 metara plaže

Šest žena na jednoj plaži na Ušću, na potezu od 200 metara, uklonile su 100 kilograma otpada.

...

Što biolozi mjere ispod morske površine?

Na kopnu, vrlo lako možemo uočiti promjene u okolišu koje se događaju uslijed ljudskih aktivnosti. No morsko plavetnilo skriva tajne i potrebno je zaroniti ispod površine kako bi vidjeli što se događa u morskom ekosustavu.

...

Zašto je važno provesti monitoring?

Posidonia oceanica, endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru.

...

Kartiranje i monitoring livada vrste Posidonia oceanica na području JI otoka Korčule u razdoblju od 21. – 27.06.2020.

Djelatnici i suradnici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce na poziv Javne ustanove […]

...

Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” održana su […]

...