Tags: marco-pollo

Projekt ML-FREE – Sastanak partnera u Veneciji: Prekogranična inicijativa za Jadransko more bez otpada

Kick-Off sastanak projekta ML-FREE u Veneciji postavio je čvrste temelje. Razmjena znanja i iskustava nastavit će odigravati ključnu ulogu u postizanju ambicioznih ciljeva projekta.

...