Tags: kartiranje

Izrada nacionalne karte morskih staništa

Kartiranih 51 % Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom pruža potpuno novi uvid u nevjerojatnu bioraznolikost našeg podmorja

...

Kartiranje i monitoring livada vrste Posidonia oceanica na području JI otoka Korčule u razdoblju od 21. – 27.06.2020.

Djelatnici i suradnici Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce na poziv Javne ustanove […]

...

Što je zabilježeno u Akvatoriju uz Konavoske stijene?

Prikupljanje podataka o  morskim staništima i vrstama Akvatorija uz Konavoske stijene obavljeno je terenskim radom […]

...

ABC trening planiranja upravljanja

ABC trening održao se u trajanju od 18. – 20. listopada u Hotelu Konavle (Čilipi) […]

...

Crna Gora – jedina mediteranska zemlja bez morskog zaštićenog područja

U sklopu projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M)” održana su […]

...