Tags: green-home

Održan GIS trening u Tivtu (Crna Gora)

U Tivtu, Crna gora od 18. – 22. srpnja 2016. održan je petodnevni GIS trening […]

...

Sunce podiže kapacitete za kartiranje morskih staništa

Četverodnevni trening “Jačanje kapaciteta za kartiranje i monitoring” održan je u Petrovcu, Crna Gora u sklopu […]

...