Tags: good-inicijativa

Pristupanje Sunca GOOD inicijativi

Zajedno za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.

...