Tags: efficientn2k

Održan EFFICIENTN2K specijalistički seminar na kojemu su čuvari prirode naučili što poduzeti u slučaju pomorskog prekršaja u zaštićenim područjima

Prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama čuvari prirode provodit će uime javnih ustanova odluke o redu na pomorskom dobru.

...

Općina Ugento domaćin tematske radionice o poboljšanju nadzora i upravljanja morskim zaštićenim područjima Natura 2000 u Italiji

Kroz Interreg Italija – Hrvatska EFFICIENTN2K prekogranični projekt cilj je unapređenje učinkovitosti zaštite i upravljanja unutar ekološke mreže Natura 2000.

...

Održan EfficientN2K događaj: stavljen naglasak na važnost nadzora i provedbe u zaštićenim morskim područjima

U okviru projekta EfficientN2K održana radionica na kojoj su hrvatski i talijanski partneri identificirali izazove u nadzoru zaštićenih područja

...

Tko su čuvari prirode?

Čuvari prirode igraju ključnu ulogu u zaštiti biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine te prava i dobrobiti svih generacija.

...