Tags: edukacija

Edukacija za održivost – Sunce educira za bolju budućnost

Edukacija o održivom razvoju nam pomaže da postanemo odgovorniji i održiviji pojedinci i zajednice, što će dugoročno pomoći u očuvanju planeta za buduće generacije.

...

Sunce za Sunce – kompostišta u staklenci!

Na kišni dan pun južine edukatorice Sunca održale su drugu po redu radionicu za djecu u DV Sunce na temu kompostiranja. Kako vrtić nema zelene površine oko zgrade, svako dijete je napravilo u staklenoj teglici.

...

Sunce provodi edukaciju u sklopu Zelene školice

Sunce provodi edukaciju na temu okolišne odgovornosti u zajednici za odgojno-obrazovne djelatnike osnovnih i srednjih škola u sklopu Zelene školice GOOD inicijative.

...

Usluga Edukacija odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir

Udruga Sunce educira odgojitelje i djecu na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja za DV Trogir.

...

Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta 

U sklopu projekta, više od 100 djece sudjelovalo je u edukacijskim programima osmišljenim na ovu specifičnu temu te prilagođenim djeci predškolskog uzrasta i učenicima razredne i predmetne nastave.

...

Prezentacija aktivnosti i rezultata Odjela za edukaciju i informiranje

Zaposlenice Odjela za edukaciju i informiranje Udruge Sunce sudjelovale su na Edukacijsko – stručnom skupu „Zaštita i očuvanje prirode i primjena u edukaciji i školovanju“ u organizaciji Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

...

Održana edukacija “Prehrana u školskoj dobi”

U okviru „InterCap“ projekta (nositelj Sveučilište u Splitu) koji provodi Udruga Sunce u suradnji s […]

...

Završene aktivnosti projekta „Eko zeko i otočić“

Aktivnosti projekta „Eko Zeko i otočić“ došle su svom kraju.  Udruga Sunce je za škole […]

...

Završen Edukacijski program za odgojiteljice u području održivog razvoja, očuvanja okoliša i razvrstavanja otpada za DV Blato

U petak, 12. lipnja 2020., održana je zadnja radionica u sklopu Edukacijskog programa za odgojiteljice […]

...