Tags: edukacija

Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta 

U sklopu projekta, više od 100 djece sudjelovalo je u edukacijskim programima osmišljenim na ovu specifičnu temu te prilagođenim djeci predškolskog uzrasta i učenicima razredne i predmetne nastave.

...

Prezentacija aktivnosti i rezultata Odjela za edukaciju i informiranje

Zaposlenice Odjela za edukaciju i informiranje Udruge Sunce sudjelovale su na Edukacijsko – stručnom skupu „Zaštita i očuvanje prirode i primjena u edukaciji i školovanju“ u organizaciji Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

...

Održana edukacija “Prehrana u školskoj dobi”

U okviru „InterCap“ projekta (nositelj Sveučilište u Splitu) koji provodi Udruga Sunce u suradnji s […]

...

Završene aktivnosti projekta „Eko zeko i otočić“

Aktivnosti projekta „Eko Zeko i otočić“ došle su svom kraju.  Udruga Sunce je za škole […]

...

Završen Edukacijski program za odgojiteljice u području održivog razvoja, očuvanja okoliša i razvrstavanja otpada za DV Blato

U petak, 12. lipnja 2020., održana je zadnja radionica u sklopu Edukacijskog programa za odgojiteljice […]

...

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Dvogodišnji projekt Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj započeo je […]

...

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

  Dvogodišnji projekt Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj započeo […]

...

Udruga Sunce i Liga za prevenciju ovisnosti traže volontere edukatore!

Voliš boraviti u prirodi? Zanima te rad s mladima? Želiš graditi iskustvo u radu na […]

...

VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski programi u zaštićenim područjima prirode

U rujnu 2017. započeo je projekt „VOLontIraj za PRIRODU, VOLontIraj za SEBE! – školski volonterski […]

...