Tags: dugi-otok

Čistka na Dugom otoku: prikupili smo više od 500 kg otpada iz mora!

Projekt smo započeli dvjema akcijama čišćenja na Dugom Otoku. Saznajte koje je vrste otpada bilo najviše i tko nam ga je pomogao prikupiti.

...

Općina Sali donijela Odluku o smanjenju korištenja jednokratne plastike!

Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, 28. rujna 2021, vijeće Općine Sali usvojilo je Odluku o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Općinu Sali te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine.

...

U Salima predstavljen Akcijski plan projekta For Plastic-Free Croatian Islands

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Općina Sali na Dugom otoku, u suradnji s Beyond Med Association, 20. i 21. rujna održali su dvodnevnu radionicu na Dugom otoku u sklopu zajedničkog projekta projekta For Plastic-Free Croatian Islands.

...

„Zajedno bez plastike“ – Udruga Sunce počinje nacionalnu kampanju za smanjenje zagađenja jednokratnom plastikom

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce nastavlja s projektima i aktivnostima čiji je cilj smanjenje zagađenja jednokratnom plastikom.

...