Tags: dan-ekoloskog-duga

Dan ekološkog duga 2023.: poziv na buđenje

Dan ekološkog duga obilježava dan kada potražnja čovječanstva za prirodnim resursima premašuje sposobnost Zemlje da regenerira te resurse u jednoj godini.

...