Tags: akcijeciscenjaotpadaizmora2020

Uspješno završene akcije prikupljanja otpada iz mora

U ukupno 22 akcije prikupljanja otpada iz mora u sedam obalnih županija RH, koje je […]

...

U akciji na Plaži Pantan prikupljeno 38 kg glomaznog otpada

Akcija je provedena u sklopu provođenja usluga prikupljanja otpada iz mora za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a lokacija je odabrana temeljem prijava građana koje je Udruga Sunce Split zaprimila putem Zelenog telefona.

...

U prvih šest akcija prikupljeno više od 990 kilograma otpada iz mora

U prvih šest akcija prikupljanja otpada iz mora koje Udruga Sunce Split provodi u sklopu […]

...

Prva akcija prikupljanja otpada iz mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Udruga Sunce je u sklopu usluge za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 27. i […]

...

Krećemo s akcijama prikupljanja otpada iz mora u sedam županija

Udruga Sunce Split 27. svibnja 2020. započela je s uslugom prikupljanja otpada iz mora putem […]

...