Tags: agencija-za-zastitu-zivotne-sredine

Održan GIS trening u Tivtu (Crna Gora)

U Tivtu, Crna gora od 18. – 22. srpnja 2016. održan je petodnevni GIS trening […]

...