Što radimo

MISIJA

Sunce je jedna od vodećih hrvatskih organizacija civilnog društva koja zagovara, educira i informira o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu.

Osvještava i potiče zajednice i pojedince na sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Djeluje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama.

Kako bi ostvarili misiju u našem radu:

  1. Potičemo sudjelovanje javnosti
  2. Educiramo i informiramo javnost s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja
  3. Istražujemo u svrhu stvaranja podloga i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije djelovanje
  4. Zagovaramo odgovorne načine upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja

Naše dosadašnje uspjehe možete pronaći na stranici –Priče o uspjehu“.

Kroz Program zaštite prirode, Program zaštite okoliša i održivog razvoja, Odjel edukacije i informiranja, Odjel okolišnog prava i projekte Sunce ispunjava svoju misiju i ciljeve definirane Strateškim planom:

Strateški ciljevi Sunca u periodu 2021. – 2026.

  1. Doprinos uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom na kopnu i moru
  2. Povećana razina okolišno odgovornog ponašanja šire javnosti i ciljanih skupina
  3. Povećan utjecaj Sunca na javne politike i sudsku praksu u području zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
  4. Doprinos povećanju učinkovitosti sektora zaštite prirode s naglaskom na očuvanje morskih ekosustava

Financijski plan za 2022.

Programski operativni plan za 2022.