Godišnji izvještaj o radu Zelenog telefona u 2023.

zeleni-telefon

U 2023. uspješno je riješenih 141 poziva od ukupno zaprimljene 202 prijave. One prijave koje nisu riješene u 2023., nastavljaju se rješavati kroz 2024. pružanjem podrške građanima te iniciranjem komunikacije ili upravnih postupaka i sporova ispred javnopravnih tijela.

Građani najviše pritužbi imali zbog izlijevanja nepročišćenih otpadnih voda

Najveći broj prijava odnosio se na kategoriju vode (44 prijave) i otpada (38), što je promjena u odnosu na prethodne godine kada je dominirala kategorija otpada. Tako su u 2023. građani najviše pritužbi imali zbog izlijevanja nepročišćenih otpadnih voda, onečišćenja mora i voda kao i na divlja odlagališta otpada te neadekvatan sustav za gospodarenje otpadom. Građani su prijavljivali bespravnu gradnju ili nasipavanje poglavito na moru i obali (32), a mnogi upiti odnose se na savjete vezano za sudjelovanje javnosti, prostorno planiranje i druge zahvate u kategoriji “ostalo” (33).

More, plaže i obale su 100% naše!

Početak 2023. obilježen je kampanjom „More, plaže i obale su 100% naše” za izmjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama čime se nastojalo usmjeriti tekst Zakona prema zaštiti i očuvanju morskog i obalnog područja, umjesto njegovoj daljnjoj eksploataciji. Zajedno s drugim ekološkim udrugama i građanskim inicijativama organizirana su mirna okupljanja diljem Hrvatske putem kojih smo izložili svoja traženja.

Naime, upravo smo putem Zelenog telefona dugi niz godina zaprimali pritužbe građana zbog neadekvatnih nasipavanja obale i dohrane plaža koji bi rezultirali onečišćenjem mora. Dugogodišnje zagovaranje i organizirana okupljanja za postizanje bolje zakonske regulacije gospodarskog korištenja, uređenja plaža i gradnje na pomorskom dobru polučila su kvalitetnijim tekstom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Pokazatelj je to sve veće osviještenosti građana da se zaštita okoliša najučinkovitije ostvaruje upravo kroz aktivno sudjelovanje. Budno ćemo pratiti primjenu Zakona na terenu.

Zeleni telefon – Posudi svoj glas okolišu

U svijetlu tematike koja je najviše obilježila rad pravnog odjela prethodne godine, Sunce je u okviru projekta „Zeleni telefon – Posudi svoj glas okolišu!“, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom organiziralo okrugli stol na temu ‘’Očuvanje morskog okoliša i obalnog prostora’’ koji je okupio stručnjake predavače ali i predstavnike različitih sektora. Detaljno se raspravljalo o trenutnom stanju na obali i moru, pružajući izlaganja o izazovima i primjerima dobre prakse. Tijekom diskusije aktivno su iznesene sugestije i prijedlozi za unaprjeđenje upravljanja i korištenja obalnog područja.

Zeleni-telefon-Okrugli-stol-morski-okoliš

Zapušteni maslinici i privatna zemljišta postaju ilegalni deponiji

U protekloj godini također je zabilježen  niz inicijativa građana usmjerenih prema zaustavljanju masivnih ilegalnih deponija koji sve više prijete prirodnom krajoliku, divljim životinjama te predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost stanovnika okolnih naselja. Zapušteni maslinici i privatna zemljišta često postaju plijen građevinskih tvrtki i drugih počinitelja koji izbjegavaju plaćanje naknada za propisno odlaganje otpada te ga deponiraju diljem unutrašnjosti Dalmacije i otoka.

Ova praksa postala je toliko uobičajena da su na dalmatinskom kršu počeli nicati brežuljci koji su vidljivi čak i iz mora. Hrpe glomaznog, građevnog i miješanog otpada prekrivaju se nasipima, a onda zatrpavaju novim slojem otpada. Koliko god se čovjek pokušavao suprotstaviti prirodi svojim nemarom, priroda ima svoj način otkrivanja istine. Naime, jata galebova s obale često otkrivaju smetlišta na kopnu, stvarajući slikovit prikaz kako priroda odaje posljedice ljudskih djelovanja.

Onečišćenja zraka na području Sjeverne luke i gradskog kotara Brda

Osim navedenog, Sunce je aktivno radilo na poticanju sustavnog rješenja ustanovljenog onečišćenja zraka na području Sjeverne luke i gradskog kotara Brda. Godinama je pitanje Sjeverne luke i područja Vranjičko-solinskog bazena goruća tema zbog izostajanja pravovremenih i transparentnih reakcija nadležnih tijela te neadekvatno opremljenom infrastrukturom i slabim mjerama zaštite okoliša od strane tvrtki koje djeluju na području. Na pronalasku rješenja nastavljamo marljivo raditi i kroz tekuću godinu.

Tko je pratio rad Zelenog telefona?

U rad Zelenog telefona kroz volonterski rad, a zatim i zaposlenje uključena je studentica pravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu (PFST) s ambicijom učenja o okolišnom pravu. Osim toga, u rad ZT-a kroz stručnu praksu bila je uključena i studentica upravnog studija.

Zeleni telefon tijekom 2023. pratili su brojni Internet portali, a medijska vidljivost osobito je bila istaknuta za vrijeme kampanje i javnih okupljanja povodom novog Zakona o pomorskom dobru kada smo i isticali vrstu i količinu prijava putem Zelenog telefona u odnosu na morski okoliš. Gostovali smo i davali izjave na televiziji i u radio emisijama, a Zeleni telefon je tako predstavljen u emisijama na Radio Suncu, Radio Dalmaciji,  Radio Kampus, Radio Rojs, Radio Korčula, Televiziji Dalmacija, Nova TV, N1, TV Jadran te portalima Slobodna Dalmacija, Dalmacija Danas, Eko vjesnik, Jutarnji list, Dalmacija News, Dalmatinski Portal, Morski.hr, Pomorsko Dobro.

Nastavljena je suradnja s Radio Suncem na kojem se početkom godine na mjesečnoj bazi emitirala emisija “Zeleni telefon” s različitim sudionicima koji govore o problematikama na koje nailazimo kroz rad na Zelenom telefonu.

I u 2024. nastavljamo s predanim radom na Vašim prijavama!

Ako uočite okolišni problem možete ga prijaviti na već poznati broj 072 123 456 ili nam se obratiti na mail: [email protected]

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2023. godini sufinancirao je projekt “Zeleni telefon – Posudi svoj glas okolišu!” sredstvima donacije u iznosu do 6.942,67 eura.

Tagovi: