Zelena učenička poduzeća – održivo razmišljanje i djelovanje

održiva-učenička-poduzeća

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26. listopada 2021. o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022., Udruzi Sunce odobren je projekt Zelena učenička poduzeća – održivo razmišljanje i djelovanje.

Aktivnosti projekta provode se u suradnji s tri srednje škole: Obrtno tehnička škola Split, Škola za dizajn grafiku i održivu gradnju Split i SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić s ciljem implementacije koncepta učenja i poučavanja kroz održiva učenička poduzeća.

Provedba ovog projekta pridonijet će jačanju partnerstva između Udruge Sunce i srednjih škola koje sudjeluju u projektu, te s Hrvatskom udrugom učeničkog  zadrugarstva. Projekt doprinosi i jačanju suradnji s CIDRANI, ImpactHub i s Društvom Marjan.

Projektne aktivnosti uključuju:

Obnovu i uređenje prodajnog kioska Društva Marjan u sklopu Park šume Marjan i korištenje kioska za prodaju i promociju održivih učeničkih proizvoda i njihovih poduzeća. Aktivnost se provodi u partnerstvu s Društvom Marjan te uključuje sljedeće podaktivnosti:

  • Obnovu i uređenje prodajnog kioska Društva Marjan
  • Prezentaciju održivih učeničkih poduzeća i prodaju proizvoda
  • Promociju prodajnog kioska Društva Marjan

Izradu, promociju i distribuciju Priručnika radnog naziva „Učenička zelena poduzeća – promicanje održivog poduzetničkog razmišljanja“. Aktivnost se provodi u partnerstvu s HUUZ-om kao krovnom organizacijom za učeničke zadruge u RH te uključuje sljedeće podaktivnosti:

  • Izrada Priručnika
  • Promocija i distribucija Priručnika

Ovaj projekt i njegovi  rezultati  pridonijet će boljem prepoznavanju Udruge Sunce kao važnog dionika u obrazovanju za održivi razvoj na lokalnoj i nacionalnoj razini. Javno predstavljanje projekta i Priručnika, izlaganja na stručnim skupovima o organizaciji HUUZ i Agencije za odgoj i obrazovanje  kao i distribucija Priručnika u i van RH doprinijet će većoj popularizaciji održivih učeničkih poduzeća, poticanju suradnje te uključivanje projektnih partnera u ovakve i slične projekte.

Dobivena sredstva sufinanciraju projekt koji Udruga Sunce provodi od početka 2020. godine: Održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama – zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje  mladih ljudi u Hrvatskoj.

Voditeljica projekta: Margita Radman, mag. biol. et oecol.,

Povezane vijesti

A’ La Pašticada na Sudamiji (2022)

À la Pašticada: Dođite po vegansku pašticadu splitskih učenika na Dan grada Splita (2022)

Postignuća i izazovi projekta koji potiče održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama (2022)

Preuzmite novi priručnik Sunca (2022)

Volonterska akcija obnova kioska na Prvoj vidilici (2022)

Zajednička radionica – predstavljanje učeničkog proizvoda! (2021)

Učenici osmislili vlastiti proizvod – vegansku pašticadu! (2021)

Zelena učenička poduzeća – održivo razmišljanje i djelovanje (2021)