Zajedno za prirodu i okoliš

10. prosinca 2013. godine započeo je dvogodišnji projekt „Zajedno za prirodu i okoliš“. Projekt su sufinancirali EU iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Temeljni ciljevi projekta su da se kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša doprinese povećanju kvalitete života u Dalmaciji te da se ojača međusobno povjerenje između organizacija civilnoga društva odnosno građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj.
Projekt financira IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance: Fond EU za pomoć zemljama pristupnicama u periodu od 2007. – 2013., iz strukturnih fondova, a provodi se u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je 119 623,70 eura, a EU sufinancira projekt s 60.000,00 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. 
U projektu surađuju udruge civilnog društva te jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove. Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce je koordinator projekta, a kao partneri su uključeni Ekološka udruga „Krka“ Knin, Grad Knin, Općina Kistanje, Javna ustanova Park prirode TelašćicaOpćina Sali, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, Općina Lastovo. Kao suradnik na projektu uključen je Grad Split.
Sudjelovanje javnosti u procesima na lokalnim razinama, a koji se odnose na očuvanje okoliša i održiv razvoj predstavlja temeljni preduvjet provedivosti i učinkovitosti odluka lokalne vlasti. Da bi javnosti pravodobno sudjelovala mora biti točno i na vrijeme informirana.
U Hrvatskoj već postoji zakonski okvir za informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša kao i pristup pravosuđu, a koji implementira europsko zakonodavstvo.
Ovim projektom želimo ukazati na korisnost i važnost suradnje javnosti i lokalne vlasti u raznim procesima koji se odnose na okoliš kao i predstaviti moguće modele suradnje i to kroz sljedeće aktivnosti:
– seminar o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša za predstavnike udruga i gradova i općina u Dalmaciji,
– trening za udruge,
– izrada edukativnih materijala, priručnik Aktivno građanstvo i suradnja između građana i lokalnih tijela vlasti u praksi kao i poster kojim će se promovirati sudjelovanje javnosti,
– redovni rad Zelenog telefona putem kojeg će građani moći dobiti informacije i pomoć glede okolišnih problema te informacije na koji se način mogu aktivno uključiti u procese na lokalnim razinama
U okviru projekta razviti će se inovativni modeli i alati sudjelovanja javnosti:
– interaktivna web mapa Splita putem koje će građani direktno moći uputiti lokalnu vlast na okolišne probleme u gradu.
– savjetodavna vijeća za okoliš u Gradu Splitu i Šibensko-kninskoj županiji
– te Savjetodavna vijeća za Park prirode Lastovo i Park prirode Telašćica koja će se uspostaviti tijekom izrade Strategija održivog turizma za ova područja.
Kroz predviđene aktivnosti te uvođenjem novih modela suradnje očekujemo da će se unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva i građana u lokalnim zajednicama četiri dalmatinske županije s ciljem poboljšanja lokalnih politika očuvanja okoliša i održivog razvoja.
Kontakt osoba za provedbu projekta: Gabrijela Medunić Orlić, voditeljica projekta, [email protected]