Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribarstvom u Sredozemlju

Cilj projekta je vratiti održivost ribarstvu na Sredozemlju i poboljšati život i prihode malih gospodarskih ribara unaprjeđenjem 9 ribarskih zajednica u pilot područjima u Turskoj, Hrvatskoj, Italiji i Grčkoj. Kroz projekt će se jačati suradnja među ribarima na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, a u svrhu razvoja i repliciranja modela zajedničkog upravljanja (eng. co-management) i održive prakse ribolova. Voditelj projekta na razini Sredozemlja je WWF,  a projektnih aktivnosti u Hrvatskoj WWF Adria.

U projekt su uključena i tri područja u Hrvatskoj prepoznata kao ona s iznimnim potencijalom za razvoj zajedničkog upravljanja i praksi održivog ribolova: Park prirode Lastovsko otočje, Park prirode Telašćica, te područje Velebitskog kanala. U okviru ovog dijela projekta Udruga Sunce će izraditi i koordinirati provedbu lokalne Strategije za jačanje kapaciteta sudionika malog gospodarskog ribolova kojom će sustavno pristupiti jačanju kapaciteta dionika. Analizirat će zakonodavni i institucionalni okvir za uspostavu modela zajedničkog upravljanja u Hrvatskoj, kao i mogućnosti implementacije različitih mjera predloženih od strane dionika te načine unaprjeđenja provedbe postojećih mjera.

Trajanje projekta: 01.08.2018.-31.08.2022.

Vrijednost projekta: 60.500,00 Eura (odnosi se samo na dio proračuna Udruge Sunce)

Voditeljica projekta: Zrinka Jakl, mag. ing. biol.