Aktivno utječemo na Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem SDŽ

SEAS-pravni-alati-morski-okoliš

Istraživanja su pokazala kako je svaka ljudska aktivnost na obali i moru izazov za morske ekosustave.

Prošli mjesec dobili smo i stručni osvrt stručnjakinje Silvije Kipson na utjecaj nasipavanja obale i dohranjivanja plaža na morske ekosustave, naručen u sklopu SEAS projekta. Osvrt je potvrdio da je u Dalmaciji nasipavanje obale ozbiljan izazov očuvanju obale i mora, a za posljedicu ima da ovakvim aktivnostima oblikujemo obalu koja ni po čemu nije karakteristična ni autentična za Hrvatsku.

Održivo upravljanje obalnog područja trebalo bi pomiriti zahtjeve očuvanja ekosustava i razvoja zajednice.

U tu svrhu donesen je Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske Županije. Plan upravljanja istodobno je i strateški akt koji će osigurati okvir za programiranje i usmjeravanje razvojnih projekata u sljedećem EU višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. Plan ne uključuje samo pomorsko dobro, već čitav obalni pojas uvažavajući pritisak klimatske krize na naš okoliš.

Sukladno Akcijskom planu za provedbu smjernica i preporuka Plana upravljanja, imenovano je Savjetodavno vijeće, koje će stručno informirati i savjetovati te davati prijedloge i projekte kojima se doprinosi održivijem, uspješnijem i otpornijem razvoju obalnog područja Splitsko-dalmatinske Županije. U studenom 2021. godine, uz Udrugu Sunce za članove su imenovani Sveučilište u Splitu – Pomorski fakultet, Zadruga Granum Salis, Hrvatski hidrografski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Ravnateljstvo civilne zaštite – Regionalni nastavni centar Split, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, PAP/RAC i Vijećnica Županijske skupštine SDŽ.

Savjetodavno vijeće održalo je inicijalni sastanak Vijeća na kojem je smo iznijeli pritiske koje smatramo bitnima, dogovoren je smjer djelovanja i načelne teme. Udruga Sunce, kao član Savjetodavnog vijeća, aktivno će utjecati da se smjernice ovoga plana učinkovito implementiraju.

Osim sudjelovanjem u Vijeću, Udruga Sunce zagovara održivo upravljanje morskom obalom i kroz aktivnosti SEAS projekta. Projekt uskoro kreće s online kampanjom na temu nasipavanja. Okolišni propisi su jasni, a u svrhu edukacije šire javnosti popisali smo određene zakonske propise koji uređuju temu nasipavanja, a koji su relevantni pri postupanju – OVDJE.

Tagovi: