Podizanje svijesti o važnosti kompostiranja

SENSE-kompostiranje

Znate li da biootpad čini čak 40 % miješanog komunalnog otpada? Ovisno o tome kako se njime postupa, biorazgradivi otpad može predstavljati ili problem okoliša ili dragocjeno organsko gnojivo koje poboljšava strukturu i kvalitetu tla.

Udruga Sunce sustavno i kontinuirano zagovara održivo i odgovorno gospodarenje otpadom u lokalnim zajednicama u Dalmaciji te provodi brojne edukacije na ovu temu. Temelj djelovanja Sunca počiva na suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama, uz posebni naglasak na nužnost poštivanja reda prvenstva u gospodarenju otpadom.

Upravo iz tog razloga, 21.12.2021. Udruga Sunce pokrenula je projekt Podizanje svijesti o važnosti kompostiranja. Cilj projekta jest osvijestiti lokalnu zajednicu da je odvojeno prikupljanje i kompostiranje biorazgradivog otpada bitna karika u integriranom sustavu gospodarenja otpadom, kružnom gospodarstvu i zaštiti okoliša.

Aktivnosti projekta usmjerene su na dvije ciljane skupine: mlade i turistički sektor.

Aktivnosti podizanja svijesti studenata i mladih uključuju proizvodnju i postavljanje kućnih kompostera u pet različitih obrazovnih ustanova. Djelatnici obrazovnih ustanova osposobit će se za korištenje kućnih kompostera i zbrinjavanje biootpada. Kućni je komposter proizvod koji korisnicima omogućuje kompostiranje biootpada i uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru prema načelima kružnog gospodarstva i održivog razvoja. Kućne komopostere izrađuju bivši studenti koji su sudjelujući u  programu društveno-korisnog učenja razvili ideju i pokrenuli njihovu proizvodnju. Oni će biti primjer dobre prakse za studente koji će se ovim projektom uključiti u program društveno-korisnog učenja i sudjelovati u projektnim aktivnostima kreiranja sadržaja i promocije obrazovne platforme, postavljanja i održavanja kompostera te praćenje količine kompostiranog biootpada u postavljenim komposterima tijekom godine. Izrađivat će završne radove, prezentirati rezultate, provoditi edukacijske radionice za ostale studente s naglaskom na kompostiranje, koristeći STEM elemente kao obrazovni pristup. Informiranje i edukacija djece i opće populacije odvijat će se na mrežnim obrazovnim platformama, radionicama i stručnim predavanjima.

U sektoru turizma planirane su radionice, javna predavanja i događanja koja će promovirati i zagovarati kompostiranje. Provest će se analiza nastanka biootpada na otoku Lastovu. Na temelju analize dati će se sugestije kratkoročnih i dugoročnih rješenja u gospodarenju biootpadom na otoku.

Projekt traje 12 mjeseci i financira ga SENSE fondacija Brussels.

Voditeljica projekta: Miranda Šimac, mag. biologije i zemljopisa

Povezane vijesti

Promijeni navike u 7 dana: Europski tjedan smanjenja nastanka otpada (2022) (2022)

Kako krenuti s kompostiranjem u restoranu? (2022)

Kako kompostirati velike količine hrane? (2022)

Kuhanje bez otpada – ŠKMER (2022)