LIFE Artina hands on trening i prezentacija kućnog kompostera

Life-Artina-telascica

Nakon pet godina, koliko traje projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) došlo je vrijeme da se edukativni programi izrađeni kroz projekt predstave zainteresiranim javnim ustanovama.

Hands on trening u Parku prirode Telašćica

Tako smo za provođenje ovog hands on treninga odabrali prostorije Parka prirode Telašćice i njihov novootvoreni Interpretacijsko Informacijski Centar Grpašćak. Osim djelatnice JU PP Telašćica na treningu su sudjelovale i djelatnice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Iako se radi o morskim javnim ustanovama, vrste ptica s kojima se u svom radu susreću su različite. Ono što je zajedničko svima su ugroze koje prijete svim vrstama, a to su:

  • otpad u moru,
  • predacija štakora,
  • kompeticija s drugim vrstama,
  • svjetlosno onečišćenje,
  • prilov u ribarskim alatima,
  • smanjenje staništa.

Kroz edukativne programe LIFE Artina, upoznali smo djecu vrtićke dobi, nižih i viših razreda osnovne škole s ovim ugrozama. Programi na jednostavan, zabavan i način prilagođen uzrastu upoznaju djecu s problemima s kojima se morske ptice redovito susreću. Iako su programi napravljeni za tri ciljane vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan), s malim doradama, programi su primjenjivi i na druge ugrožene vrste ptica.

Cilj provođenja ovog hands on treninga je prezentirati edukativne programe nastale kroz projekt LIFE Artina edukatorima izvan projektnog područja, kako bi se veći broj edukatora i mladih upoznao s prijetnjama pticama i njihovim staništem te kako bi se sami edukacijski programi nastavili koristiti. Kako bi edukatorima iz javnih ustanova na što kvalitetniji način prezentirali programe, osim hands on treninga, napravljena je i radionica s djecom vrtićke dobi u Dječjem vrtiću Orkulice u Salima.

Prezentacija kućnog kompostera

U sklopu ovog posjeta PP Telašćici, prezentirali smo svim zainteresiranima kućni komposter GG – 02 tvrtke INTERZERO. Kućni komposter je uređaj namijenjen za upotrebu unutar objekta, a s ciljem smanjenja udjela biootpada u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada. Komposter je osim kućanstvima vrlo prikladan i za ustanove čiji se miješani komunalni otpad sastoji od veće količine hrane, poput škola i vrtića.

Ciljevi projekta LIFE Artina

Opći cilj projekta LIFE Artina je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih zaštićenih područja unutar NATURA 2000 kao područja posebne zaštite za ptice u Hrvatskoj (POP). To je uključivalo proglašenje 5 novih važnih područja za ptice i biološku raznolikost (IBA) i proširenje 2 postojeća. To je postignuto identificiranjem ključnih područja od posebne važnosti za ptice na jugu Hrvatske, s fokusom prvenstveno na sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.

Projektom smo procijenili i glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i u moru te definirali aktivnosti koje ih ublažavaju.

Praktični trening organizirala je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“ kroz projekt LIFE Artina. Projekt je sufinanciran sredstvima LIFE programa Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o projektu možete pronaći na web stranici projekta – LINK.

Tagovi: