Održivost može biti integrirana u različite aspekte života, od kuhinje do zajednice

sunce-volonteri-zaposlenice-matea-spika-tihana-arapovic-priroda

Pišu: Petra Bašić, Ivan Burić, Antonio Duka

U sklopu projekta “Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam“, studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu, smjer Menadžment malog poduzeća, aktivno su se uključili kako bi doprinijeli zaštiti prirode i promicali održive prakse u turizmu. U nastavku vam donosimo njihovo iskustvo rada u Suncu!

Posjet zero-waste restoranima i sudjelovanje u akciji čišćenja

Vrijeme provedeno u Suncu bilo je nezaboravno iskustvo koje nas je kao sudionike educiralo i inspiriralo na više načina. Od praktičnih demonstracija do terenskih akcija, aktivnosti u kojima smo sudjelovali pokazale su nam kako male promjene u svakodnevnom životu mogu značajno doprinijeti očuvanju okoliša.

pandora-greenbox-restoran-ulaz-gosce

Jedan od najzanimljivijih dijelova našeg boravka bio je obilazak restorana Makarun i Pandora. Ovi restorani poznati su po svojoj predanosti zero-waste kuhanju. Imali smo priliku vidjeti kako se hrana priprema tako da se sve iskoristi, što značajno smanjuje otpad. Svaki dio namirnice koristi se na kreativan način, a ono što se ne može iskoristiti pretvara se u kompost pomoću specijaliziranih uređaja za kompostiranje. Ova praksa ne samo da smanjuje količinu otpada, već i obogaćuje tlo, stvarajući tako zatvoreni krug održivosti.

garnier-cetina-akcija-ciscenja

Osim što smo naučili o održivom ugostiteljstvu, sudjelovali smo i u akciji čišćenja rijeke Cetine. Opremljeni rukavicama i vrećama za smeće, čistili smo zelene površine pored rijeke, uklanjajući otpad koji zagađuje ovaj dragocjeni prirodni resurs. Ova akcija bila je fizički zahtjevna, ali i duboko zadovoljavajuća. Osjetili smo ponos i zajedništvo, svjesni da naš trud doprinosi čistoći i zdravlju okoliša.

garnier-cetina-sudionici-akcija-ciscenja

Izrada upitnika o održivosti u ugostiteljstvu

Jedan od ključnih elemenata našeg vremena u Suncu bio je rad na izradi anketnog upitnika o održivosti u ugostiteljstvu. Cilj upitnika bio je prikupiti podatke o ekološkim praksama i svijesti ugostitelja. Kroz formuliranje i podjelu upitnika, naučili smo kako prikupljati relevantne informacije koje će pomoći u daljnjem razvoju održivih praksi u ovoj industriji.

Naše vrijeme provedeno u Suncu ostavilo je dubok dojam na sve nas. Naučili smo kako održivost može biti integrirana u različite aspekte života, od kuhinje do zajednice. Aktivnosti koje smo proveli bile su više od edukacijskih radionica – bile su inspiracija za osobne i kolektivne promjene koje možemo početi provoditi u svakodnevnom životu. Nadamo se da će naše iskustvo motivirati i druge da se uključe u slične inicijative i doprinesu očuvanju našeg planeta za buduće generacije.

Autorica naslovne fotografije: Jelena Kurtović Mrčelić

Tagovi: