Održana radionica za izradu nacionalne kampanje u sklopu projekta For Plastic Free Croatian Islands

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Zelena akcija u sklopu zajedničkog projekta “For Plastic-Free Croatian Islands” prošli tjedan (20. i 21. travnja) održale su dvodnevnu radionicu na temu javnog zagovaranja vezanog za rješavanje problema zagađenja jednokratnom plastikom.

Dvodnevna radionica pružila je priliku za umrežavanje, jačanje kapaciteta i osmišljavanje nacionalne kampanje kao dio projekta “For Plastic-Free Croatian Islands”. Na radionici su sudjelovali predstavnici organizacija koji čine neformalnu platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom: Zelena akcija, Udruga Sunce Split, Greenpeace Hrvatska, WWF Adria, Udruga Tatavaka, Terra Hub Croatia, Zelena energetska zadruga i La Revolution Albatross. Uz predstavnike organizacija, na radionici su sudjelovali i predstavnici udruga Zelena Istra i Eko Zadar te predstavnici projektnih partnera – Grad Stari Grad (Otok Hvar) te Općina Sali (Dugi otok).

Radionica se održavala pod vodstvom stručnih facilitatora. Cilj ove radionice je bio da se međusobno upoznamo, predstavimo rezultate dosadašnjih aktivnosti projekta kao i u borbi protiv jednokratne plastike. Osim o temi jednokratne plastike i gospodarenju otpadom, osnažili smo dosadašnje znanje o javnom zagovaranju, a isplanirane su i nacionalna kampanja te razrađena komunikacijska strategija, kako bi kampanja imala što širi doseg.

Projekt  financira Beyond Med Association (www.beyondplasticmed.org).

Tagovi: