Održana radionica za izradu nacionalne kampanje u sklopu projekta For Plastic Free Croatian Islands

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Zelena akcija u sklopu zajedničkog projekta “For Plastic-Free Croatian Islands” prošli tjedan (20. i 21. travnja) održale su dvodnevnu radionicu na temu javnog zagovaranja vezanog za rješavanje problema zagađenja jednokratnom plastikom.

Dvodnevna radionica pružila je priliku za umrežavanje, jačanje kapaciteta i osmišljavanje nacionalne kampanje kao dio projekta “For Plastic-Free Croatian Islands”. Na radionici su sudjelovali predstavnici organizacija koji čine neformalnu platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom: Zelena akcija, Udruga Sunce Split, Greenpeace Hrvatska, WWF Adria, Udruga Tatavaka, Terra Hub Croatia, Zelena energetska zadruga i La Revolution Albatross. Uz predstavnike organizacija, na radionici su sudjelovali i predstavnici udruga Zelena Istra i Eko Zadar te predstavnici projektnih partnera – Grad Stari Grad (Otok Hvar) te Općina Sali (Dugi otok).

Cilj ove radionice je bio da se međusobno upoznamo, predstavimo rezultate dosadašnjih aktivnosti projekta kao i u borbi protiv jednokratne plastike.

Osim o temi jednokratne plastike i gospodarenju otpadom, osnažili smo dosadašnje znanje o javnom zagovaranju, a isplanirane su i nacionalna kampanja te razrađena komunikacijska strategija, kako bi kampanja imala što širi doseg.

Projekt  financira Beyond Med Association.

Tagovi: