Program zaštite prirode

Strateški ciljevi Sunca vezani za očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje prirodnih resursa ostvaruju se kroz Program zaštite prirode.

Kroz Program doprinosimo:

 • unaprjeđenju upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama,
 • razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara,
 • boljem poznavanju rasprostranjenosti te stanja vrsta i staništa,
 • boljoj informiranost i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa.

U okviru Programa provodimo aktivnosti:

 • izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže,
 • uključivanje dionika u procese upravljanja i izrade strateških i regulatornih dokumenata,
 • jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima,
 • zagovaranje unaprjeđenja nacionalnih i lokalnih politika te strateških i regulatornih dokumenata,
 • izrada stručnih studija kao podloga za unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima,
 • kartiranje i praćenje stanja obalnih i morskih vrsta i staništa,
 • analiza i praćenje pritisaka na morski i obalni okoliš (otpad iz mora, sidrenje, ribolov i sl.).
 • izrada komunikacijskih materijala i organizacija javnih događanja za podizanje informiranosti ciljanih skupina i svijesti javnosti o pojedinim aspektima očuvanja prirode,
 • edukacija ciljnih skupina o specifičnim temama iz sfere zaštite prirode,

Aktualni projekti i usluge u Programu zaštite prirode:

Projekt „Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribolovom u Sredozemlju“ – „Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries“

Projekt „LIFE Artina“ – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu (Sea bird Conservation Network in the Adriatic)“

Usluga „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5“

Usluga „Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet“

Usluga „Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište“

Usluga „Praćenje stanja periski i uzimanje uzoraka tkiva za histološku analizu na parazita Haplosporidium pinaee“ na području Parka prirode Lastovsko otočje“