Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Program zaštite prirode

Strateški ciljevi Sunca vezani za očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje prirodnih resursa ostvaruju se kroz Program zaštite prirode.

Kroz Program doprinosimo:

 • unaprjeđenju upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama,
 • razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara,
 • boljem poznavanju rasprostranjenosti te stanja vrsta i staništa,
 • boljoj informiranost i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa.

U okviru Programa provodimo aktivnosti:

 • izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže,
 • uključivanje dionika u procese upravljanja i izrade strateških i regulatornih dokumenata,
 • jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima,
 • zagovaranje unaprjeđenja nacionalnih i lokalnih politika te strateških i regulatornih dokumenata,
 • izrada stručnih studija kao podloga za unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima,
 • kartiranje i praćenje stanja obalnih i morskih vrsta i staništa,
 • analiza i praćenje pritisaka na morski i obalni okoliš (otpad iz mora, sidrenje, ribolov i sl.).
 • izrada komunikacijskih materijala i organizacija javnih događanja za podizanje informiranosti ciljanih skupina i svijesti javnosti o pojedinim aspektima očuvanja prirode,
 • edukacija ciljnih skupina o specifičnim temama iz sfere zaštite prirode,

Aktualni projekti i usluge u Programu zaštite prirode:

Projekt „Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribolovom u Sredozemlju“ – „Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries“

„SUSHI DROP – SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

„SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea“

„ADRIREEF – Innovative Exploitation of Adriatic Reefs in Order to Strengthen Blue Economy“

Projekt „LIFE Artina“ – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu (Sea bird Conservation Network in the Adriatic)“

FAIRSEA – Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

Usluga „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5“

Usluga „Osmišljavanje i vođenje provedbe volonterskih programa za Nacionalni park Mljet“

Usluga „Utvrđivanje stanja livada vrste Posidonia oceanica na području ekološke mreže HR4000007 Badija i otoci oko Korčule i HR000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić te u uvali Polačište“

Usluga „Praćenje stanja periski i uzimanje uzoraka tkiva za histološku analizu na parazita Haplosporidium pinaee“ na području Parka prirode Lastovsko otočje“

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET