Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Program zaštite okoliša i održivog razvoja

Kroz Program zaštite okoliša i održivog razvoja ostvaruju se strateški ciljevi vezani uz promociju principa i praksi koji doprinose zaštiti okoliša i održivom razvoju te jačanje znanja i vještina u ovom području.

Program je prvenstveno orijentiran na projekte i područja rada kojima doprinosimo:

  • razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini,
  • boljem informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima vezanim uz zaštitu okoliša i primjenu principa održivog razvoja,
  • unaprjeđenju provedbe održivog gospodarenja otpadom na razini grada Splita i Dalmacije, a temeljenog na principima smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj,
  • razvoju održivog turizma.

Aktualni projekti u Programu zaštite okoliša i održivog razvoja:

Održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama – zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje  mladih ljudi u Hrvatskoj

For plastic free Croatian Islands

Plastic Smart Cities Croatia Trogir

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET