Otpad nije smeće

Otpad nije smeće-kompostirajmo za vrtove veće! – Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima

Edukacija djece i mladih te ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa za odgovorno gospodarenje s otpadom s naglaskom na biootpad čini bit projekta. Naime, upravo odgovoran odnos prema otpadu jedan je od bitnih temelja za postizanje održivog razvoja. U tu svrhu provest će se edukacijski program „Kompostiranje“ u partnerskim osnovnim školama u Splitu i na Visu, te dva splitska vrtića.U svim školama i vrtićima koji će sudjelovati u programu, izradit će se kompostišta. Sudjelovanjem u ovom edukacijskom programu djeca i nastavnici biti će educirani o pravilnom zbrinjavanju otpada s naglaskom na biootpad te će biti osposobljeni integrirati kompostiranje u školsku nastavi i tako prenjeti stečeno znanje na mlađe generacije.

Edukacijski program “Kompostiranje” temelji se na participativnim metodama učenja, doprinoseći razvoju demokratskih vještina i aktivnom građanstvu, razvoju specifičnih vještina poput kreativnosti i stvaralaštva kod djece i mladih, kao i povećanju znanja o ljudskim pravima treće generacije, pravu na zdrav okoliš. U provedbi navedenih aktivnosti sudjelovati će i studenti Filozofskog fakulteta uključeni u program društveno korisnog učenja.

 

Opći cilj projekta je:

Doprinijeti uspostavi održivog gospodarenja otpadom na razini lokalnih zajednica Splita i otoka Visa kroz povećanje razine aktivnog sudjelovanja djece i mladih u zajednici i odgovornog postupanja s otpadom.

Specifični ciljevi projekta su:

1. provesti učinkovite i održive edukacijske programe u osnovnim školama i vrtićima te potaknuti aktivan angažman djece prilikom stvaranja i postupanja s otpadom, s naglaskom na biootpad;

2. educirati buduće nastavnike/odgajatelje u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj i potaknuti njihov aktivan angažman kroz program društveno korisnog učenja povezan s tematikom održivog gospodarenja otpadom.

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u iznosu od 50.000,00 kuna.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET