Odjel za edukaciju i informiranje

odjel-edukacije-i-informiranja

Udruga Sunce punu 21 godinu ističe važnost edukacije svih naraštaja o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode po principima održivog razvoja. Poticanje uvođenja promjena u ponašanje, kao i proaktivno djelovanje pojedinca, jedan su od temelja edukativnih aktivnosti Udruge.

Od svog osnutka 1998. godine, Udruga Sunce ističe važnost edukacije svih naraštaja o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode te principima održivog razvoja. Poticanje uvođenja promjena ponašanja i proaktivnog djelovanja pojedinca tako je temeljna sastavnica svih edukacijskih aktivnosti koje Udruga Sunce provodi. Jedan od zadataka Udruge Sunce pružanje je znanja i najnovijih informacija potrebnih za razumijevanje problematike zaštite okoliša i prirode te ključnih uzroka degradacije okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Novi naraštaji mogu i moraju izgraditi perspektivan odnos prema Zemlji, steći nova odgovarajuća znanja i uvide te razviti sposobnosti i vještine koje će im pomoći u rješavanju postojećih okolišnih problema, kao i u sprječavanju novih. Kako bi se to postiglo, nužno je u škole uvoditi inovativne metode učenja i poučavanja. Na taj se način, učenici od pasivnih primatelja informacija, razvijaju u aktivne sudionike procesa poučavanja i postaju svjesniji svojih prava i odgovornosti, ali i mogućnosti i načina djelovanja u zajednici.

Edukacijski programi za učenike – alat za jačanje utjecaja i poticanje participacije

Cilj je programa koji su namijenjeni djeci i mladima razviti svijest o međupovezanosti i međuovisnosti živog svijeta, potaknuti spremnost na aktivno i odgovorno sudjelovanje u zajednici te razviti vještine uočavanja problema u zajednici i njihovog rješavanja u suradnji s drugima. Kako bi doprinijela promjeni načina poučavanja te većem uključivanju tematike zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovne procese, Udruga Sunce provodi edukacijske programe, aktivnosti i seminare za nastavnike i za učenike.

Edukativne aktivnosti za studente – nove prilike za stjecanje iskustva

Udruga Sunce trudi se i studentima stvoriti nove prilike za stjecanje stručnog iskustva i volontiranje u svrhu zaštite prirode okoliša te time doprinosi smanjenju jaza između teorijskih i praktičnih znanja. Stečena znanja i iskustva iz prakse prenose se na studentsku populaciju organizacijom predavanja i radionica na fakultetima, organiziranjem volontiranja i stručne prakse u Suncu.

Društveno-korisno učenje – stručna praksa kao model edukacije studenata i povezivanje s visokoobrazovnim institucijama

Nastavno na potrebu za što većim utjecajem i poticanjem aktivnog angažmana mladih uz volontiranje, kao odlični modeli pokazali su se društveno-korisno učenje i organizacija stručne prakse u suradnji sa pojedinim fakultetima.

Udruga Sunce trenutno je prihvatna organizacija za obavljanje dodatne stručne prakse za studente Ekonomskog fakulteta. Za Sveučilišni odjel za studije mora, Filozofski fakultet u Splitu te Pravni fakultet u Splitu Udruga Sunce postala je nastavna baza 2018. godine.

Zeleni izleti

U sklopu edukacije djece i mladih o prirodi i njenim ekosustavima te u sklopu razvoja društvenog poduzetništva Sunce organizira edukativne izlete u prirodi za učenike osnovnih škola.

Odjel edukacije i informiranja javnosti specifičan je zbog svoje snažne povezanosti s ostalim projektima. Donosimo popis aktualnih projekata koji se fokusiraju na informiranje te edukaciju i odgoj:

VolonTERRA – aktivne škole pokreću promjene!
Life in plastic is NOT fantastic!
Mali koraci za održivo društvo – Putovanje prema ekološkoj svijesti
VERA – Održivi poljoprivredni modeli za očuvanje biološke raznolikosti