Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Odjel edukacije i informiranja

Udruga Sunce punu 21 godinu ističe važnost edukacije svih naraštaja o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode po principima održivog razvoja. Poticanje uvođenja promjena u ponašanje, kao i proaktivno djelovanje pojedinca, jedan su od temelja edukativnih aktivnosti Udruge.

Od svog osnutka 1998. godine, Udruga Sunce ističe važnost edukacije svih naraštaja o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode te principima održivog razvoja. Poticanje uvođenja promjena ponašanja i proaktivnog djelovanja pojedinca tako je temeljna sastavnica svih edukacijskih aktivnosti koje Udruga Sunce provodi. Jedan od zadataka Udruge Sunce pružanje je znanja i najnovijih informacija potrebnih za razumijevanje problematike zaštite okoliša i prirode te ključnih uzroka degradacije okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Novi naraštaji mogu i moraju izgraditi perspektivan odnos prema Zemlji, steći nova odgovarajuća znanja i uvide te razviti sposobnosti i vještine koje će im pomoći u rješavanju postojećih okolišnih problema, kao i u sprječavanju novih. Kako bi se to postiglo, nužno je u škole uvoditi inovativne metode učenja i poučavanja. Na taj se način, učenici od pasivnih primatelja informacija, razvijaju u aktivne sudionike procesa poučavanja i postaju svjesniji svojih prava i odgovornosti, ali i mogućnosti i načina djelovanja u zajednici.

Edukacijski programi za učenike – alat za jačanje utjecaja i poticanje participacije

Cilj je programa koji su namijenjeni djeci i mladima razviti svijest o međupovezanosti i međuovisnosti živog svijeta, potaknuti spremnost na aktivno i odgovorno sudjelovanje u zajednici te razviti vještine uočavanja problema u zajednici i njihovog rješavanja u suradnji s drugima. Kako bi doprinijela promjeni načina poučavanja te većem uključivanju tematike zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovne procese, Udruga Sunce provodi edukacijske programe, aktivnosti i seminare za nastavnike i za učenike.

Edukativne aktivnosti za studente – nove prilike za stjecanje iskustva

Udruga Sunce trudi se i studentima stvoriti nove prilike za stjecanje stručnog iskustva i volontiranje u svrhu zaštite prirode okoliša te time doprinosi smanjenju jaza između teorijskih i praktičnih znanja. Stečena znanja i iskustva iz prakse prenose se na studentsku populaciju organizacijom predavanja i radionica na fakultetima, organiziranjem volontiranja i stručne prakse u Suncu.

Društveno-korisno učenje – stručna praksa kao model edukacije studenata i povezivanje s visokoobrazovnim institucijama

Nastavno na potrebu za što većim utjecajem i poticanjem aktivnog angažmana mladih uz volontiranje, kao odlični modeli pokazali su se društveno-korisno učenje i organizacija stručne prakse u suradnji sa pojedinim fakultetima.

Udruga Sunce trenutno je prihvatna organizacija za obavljanje dodatne stručne prakse za studente Ekonomskog fakulteta. Za Sveučilišni odjel za studije mora, Filozofski fakultet u Splitu te Pravni fakultet u Splitu Udruga Sunce postala je nastavna baza 2018. godine.

Zeleni izleti

U sklopu edukacije djece i mladih o prirodi i njenim ekosustavima te u sklopu razvoja društvenog poduzetništva Sunce organizira edukativne izlete u prirodi za učenike osnovnih škola.

Odjel edukacije i informiranja javnosti specifičan je zbog svoje snažne povezanosti s ostalim projektima. Donosimo popis aktualnih projekata koji se fokusiraju na informiranje te edukaciju i odgoj:

„Održiva učenička poduzeća u hrvatskim srednjim školama – zelena poduzeća promiču održivo poduzetničko razmišljanje i djelovanje  mladih ljudi u Hrvatskoj“

Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

„Budi aktivan – Re(bi)cikliraj“ 

LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

FAIRSEA – Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

„Eko zeko i otočić“

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET