Udruga Sunce – vodeća okolišna udruga u Dalmaciji!

Udruga Sunce je na ljeto 2014. godine samoinicijativno naručila vanjsku evaluaciju u svrhu osvrta na ukupan rad i uspješnost Udruge tijekom proteklih deset godina.

Ključni kriteriji ove evaluacije su relevantnost djelovanja Udruge Sunce u odnosu na društveni problem (stanja i zaštite okoliša i prirode), aktivističku zajednicu, javnost i institucije. Također, procijenili su se učinci i zbirni utjecaj koji je Udruga, koristeći metode istraživanja, javnog zagovaranja, obrazovanja i inovacija u upravljanju okolišem ostvarila na stanje zaštite okoliša i prirode u RH u proteklih deset godina. Evaluacija se osvrće i na organizacijski aspekt, vođena pitanjima o tome koji su to načini organizacije i mobilizacije resursa doprinijeli, a koji su otežali postizanje prepoznatih društvenih učinaka Udruge, s konačnim komentarom na faktore održivosti i kvalitetu organizacije.
Vanjska evaluacija potvrdila je opći dojam članova Udruge te njezinih ključnih dionika iz javnog i neprofitnog sektora zaštite okoliša i prirode te znanstvene zajednice da je Sunce u proteklih deset godina izraslo u vodeću okolišnu udrugu u Dalmaciji i jedan od glavnih izvora znanja i zagovaračkog djelovanja za okolišni pokret u Hrvatskoj. Tu se posebno ističu problematika zaštite mora i mehanizama upravljanja zaštićenim područjima i vrstama, korištenje pravnih mehanizama za sudjelovanje javnosti u okolišnom odlučivanju, a napose u odnosu na goruće probleme neusklađenih, ekološki neopravdanih i netransparentnih lokalnih i regionalnih planova gospodarenja otpadom. Kao glavne odlike organizacije, dionici ističu njezinu stručnost, temeljitost, organiziranost, aktivnost i sposobnost suradnje s različitim akterima, posebice institucijama vlasti. Kao njezinu specifičnost, ističu snažno utemeljenje javnog zagovaranja u znanstvenim i stručnim istraživanjima i poznavanju konzervacijske biologije, okolišnog prava i institucionalnog okvira za zaštitu okoliša i prirode.
Cijelu Vanjsku evaluaciju Marine Škrabalo, dugogodišnje konuzltantice u uspostavi sustava i provedbi programskih i organizacijskih evaluacija, možete pronaći ovdje.