Sunce sudjelovalo u ključnom koraku za proglašenje hrvatske Natura 2000 mreže

U Zagrebu je 29. i 30. rujna 2014. održan bilateralni biogeografski seminar za Hrvatsku kako bi se procijenila dostatnost predložene nacionalne Ekološke mreže za uvrštavanje u europsku Natura 2000 mrežu. Pojednostavljeno govoreći, EU je razmatrala je li RH predložila adekvatna područja za uključenje u europsku mrežu područja očuvanja prirode – Natura 2000.
Seminar je organizirala Europska komisija u suradnji sa Europskim tematskim centrom za biološku raznolikost (European Topic Centre on Biological Diversity), a sudjelovali su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva poljoprivrede, nezavisni stručnjaci te predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) i promatrači.
Na seminaru su se vodili intenzivni pregovori o dostatnosti predloženih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove – POVS (pSCI), odnosno područja za očuvanje 121 stanišna tipa i 253 vrste sa EU Direktive o staništima (na temelju tih dokumenata, odnosno vrsta i staništa u njima, se donosi odluka o uključivanju područja u Natura 2000 mreže).
Predstavnici organizacija Hyla, Biom, WWF i Udruge Sunce pregovarali su interese zaštite prirode ispred hrvatskog civilnog sektora zaštite prirode te niza pojedinaca i institucija od kojih je Udruga Sunce tijekom 2013. i 2014. prikupljala komentare na predloženu nacionalnu listu. Upravo je uloga civilnog sektora da osigura kontrolu dostatnosti podataka koje RH preko svojih institucija po ovom pitanju plasira Europskoj komisiji. Drugim riječima ukoliko su oni nešto izostavili mi smo tu da ih upozorimo.
Diskusija je bila argumentirana, mogli su proći samo dodaci za koje su postojale stručne i znanstvene reference. Bilo je relativno malo odluka gdje će biti potrebne veće izmjene (zaključak insufficient major i insufficient moderate).
Većina najvažnijih prijedloga od strane OCD-a je na kraju ipak prihvaćena: dobili smo odluku scientific reserve za „offshore“ morska područja, dodana su područja važnih hrvatskih rijeka te su na niz postojećih područja dodane nove ciljne vrste i staništa.
Prema riječima Europske komisije, ovo je bio jedan od najbolje pripremljenih biogeografskih seminara jedne zemlje članice, a hrvatska Ekološka mreža oslikava svo bogatstvo biološke raznolikosti naše zemlje te je jedan od dragulja u kruni europske mreže.
Sada je na Hrvatskoj da u roku od godine dana slijedom zaključaka seminara dopuni svoju Ekološku mrežu te na svima nama da omogućimo njeno očuvanje.