Plano po planu – pravni uspjeh Udruge Sunce Split u slučaju postavljanja kamenoloma u mjestu Plano kraj Trogira

zeleni-telefon-plano-trogir

Upravni sud u Splitu usvojio je tužbu koju je Udruga Sunce Split podnijela u siječnju 2017. godine te time poništio rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o  procjeni utjecaja na okoliš zahvata – eksploatacije tehničko građevnog kamena na eksploatacijskom polju Kite Vučje Brdo Plano na području grada Trogira, odnosno procjeni utjecaja na okoliš izgradnje i rada kamenoloma u mjestu Plano.

Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš je važan jer obrađuje utjecaj izgradnje i stavljanja u pogon pojedinog zahvata kako na okoliš tako i na zdravlje ljudi te kvalitetu života općenito. Temelj za odlučivanje u svakom postupku procjene utjecaja na okoliš je studija utjecaja na okoliš koja je dužna  obraditi moguće štetne utjecaje na sastavnice okoliša područja predmetnog zahvata. Hrvatskim zakonima i EU propisima predviđeno je sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u takvom postupku putem javne rasprave. Shodno tome je Udruga Sunce iskoristila svoje pravo na način da je sudjelovala davanjem stručnih komentara na studiju utjecaja na okoliš u obliku mišljenja dostavljenog Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Budući da komentari javnosti i zainteresirane javnosti nisu bili uvaženi te je rješenje MZOE utvrdilo zahvat prihvatljivim za okoliš bez da su obrađeni svi bitni utjecaji na okoliš, Udruga Sunce je pokrenula spor pred Upravnim sudom u Splitu.

Nedavno zaprimljena sudska odluka prepoznala je važnost iznesenih stručnih komentara te je shodno tome odlučeno da se rješenje MZOE o tome da je zahvat prihvatljiv za okoliš poništava i predmet vraća tijelu – ministarstvu na ponovno odlučivanje.

Iako je i ovo veliki uspjeh, s pozornošću ćemo pratiti novi postupak pred MZOE kako bismo bili sigurni da će novom studijom utjecaja na okoliš svi nedostaci biti otklonjeni te ista biti dopunjena potrebnim važnim elementima…

Koristimo priliku da podsjetimo kako su upravo ovakvi zahvati predviđeni i planirani još u prostornim planovima, a prostorni planovi su, prema Zakonu, instrument zaštite okoliša. Imajući u vidu korisnost pravovremene procjene utjecaja na okoliš svih zahvata na nekom području naglašavamo kako je iznimno važno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna (posebno na županijskoj razini) kako bi se upravo u toj, početnoj fazi mogao procijeniti kumulativni utjecaj svih budućih zahvata na određenom području na okoliš te kako bismo u budućnosti izbjegli mogućnost postojanja više od 10 kamenoloma na jednom manjem području s neuređenom infrastrukturom!

Tagovi: