Dobivanje oznake kvalitete – SKOCKANO organizacija

Od 1. lipnja 2023. Sunce nosi oznaku #SKOCKANO kvalitete na temelju svojih edukacijskih programa! SKOCKANO je sustav osiguravanja kvalitete koji podržava udruge u unapređenju obrazovnog rada.

Od svog osnutka 1998. godine, Sunce ističe važnost izobrazbe svih naraštaja o potrebi zaštite i očuvanja okoliša i prirode te o principima održivog razvoja. Poticanje uvođenja promjena ponašanja i aktivnog djelovanja pojedinca temeljna je sastavnica svih obrazovnih aktivnosti koje Sunce provodi.

Jedan od zadataka Sunca pružanje je znanja i najnovijih informacija potrebnih za razumijevanje problematike zaštite okoliša i prirode te ključnih uzroka lokalne i globalne degradacije okoliša. Novi naraštaji mogu i moraju izgraditi perspektivan odnos prema Zemlji, steći nova odgovarajuća znanja i uvide te razviti sposobnosti i vještine koje će im pomoći u rješavanju postojećih okolišnih problema, kao i u sprječavanju novih. Kako bi se to postiglo, nužno je u škole uvoditi inovativne metode učenja i poučavanja. Tako se učenici od pasivnih primatelja informacija, razvijaju u aktivne sudionike procesa poučavanja i postaju svjesniji svojih prava i odgovornosti, ali i mogućnosti i načina djelovanja u zajednici.

Početak edukacijskih aktivnosti u Suncu

Od samih početaka Sunce ulaže izuzetan trud kako bi edukacija učenika i mladih bila kontinuirana u cilju poticanja promjena u ponašanju i u aktivnom djelovanju pojedinca.

U početku su edukacijske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola bile organizirane kao različita predavanja i radionice koje su izvodili edukatori Sunca na zahtjev nastavnika. Sva predavanja i radionice izvodila su se uglavnom za jedno razredno odjeljenje uz prisustvo nastavnika. Unaprijed bi se, u dogovoru s nastavnicima, prilagođavalo sadržajem predznanju učenika i sadržaju gradiva koje se u tom trenutku obrađivalo.

Mjesto održavanja edukacija bilo je ili u školi ili van škole na dogovorenim lokacijama.  Uvijek se pokušavalo pristupiti učenicima interdisciplinarno i uz popratne multimedijske materijale, koliko god je to bilo moguće (čak i u špilji blizu mjesta Kistanje pri predavanju povodom Dana voda 2013. godine u Šibensko-kninskoj županiji).

Radionice su najčešće trajale između dva i četiri školska sata. Na svim radionicama nudile su se učenicima vježbe koje se izvode u parovima ili u manjim grupama kako bi se poticale komunikacijske vještine i vještine timskog rada. Cilj svih radionica bio je razvijanje kritičkog promišljanja o ponašanju učenika, smanjenje problema u okolišu te samostalno pronalaženje odgovora na pojedina pitanja.

Radionice koje je u prošlosti organiziralo Sunce nosile su razne nazive: Neka plavo ostane plavo, Klimatske promjene i bioraznolikost, Otpad – od nužnoga zla do korisnoga dobra, Zašto kompostirati, Zaštita i očuvanje prirode, Vodena i močvarna staništa, Dan planeta Zemlje i ja, Okoliš i civilno društvo, Bioraznolikost i čovjek, Usluge ekosustava.

Uz veliki broj različitih radionica, održavala su se i predavanja na spomenute teme u trajanju od 45 do 60 min. Sva spomenuta predavanja i radionice dogovarana su sporadično, ovisno o potrebama škola, bilo da se radilo o proslavi nekih okolišnih dana ili pak projektnom danu. Provedbom preko 500 različitih predavanja i radionica za nešto manje od 10 000 sudionika od 2007. do 2013., utvrdili smo kako jednokratne edukacije nemaju toliki utjecaj na sudionike koliki je Sunce očekivalo, iako su sve edukacije pomno isplanirane i organizirane kako bi potakle ono najbolje kod sudionika, potičući ih na zajednički rad, kritičko promišljanje itd.

Edukacijski programi za učenike kao alat za jačanje utjecaja i poticanje participacije

Nastavno na rezultate naše vanjske evaluacije 2016. godine, počeli smo s osmišljavanjem i provedbom dugotrajnijih edukativnih aktivnosti točnije edukacijskih programa, kako za djecu, tako i za odgojno-obrazovni kadara. Prelazak s pojedinačnih edukacijskih aktivnosti na duže edukacijske programe mijenjamo način poučavanja te povećavamo uključivanje tematike zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovne procese.

Ciljevi edukacijskih programa bili su i razviti svijest o međupovezanosti i međuovisnosti živog svijeta, potaknuti spremnost za aktivno i odgovorno sudjelovanje u zajednici te razviti vještine uočavanja problema u zajednici i njihovog rješavanja u suradnji s drugima.

odgovorno-gospodarenje-otpadom-plastično-nije-fantastično-greeny

Edukacijski programi koje provodimo od 2013. do danas:

  • Odgovorno gospodarenje otpadom (za odgojiteljice)
  • Školsko kompostiranje (nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike)
  • Morske ptice (za djecu predškolske dobi, učenike razredne i predmetne nastave)
  • Održiva učenička poduzeća (za učenike srednjih škola)
  • Školsko kompostiranje (za učenike osnovnih i srednjih škola)
  • Odgovorno gospodarenje otpadom (za učenike osnovnih i srednjih škola)

Ono što se proteže u svim spomenutim edukacijskim programima participativne su metode, a podrazumijevaju sudjelovanje sudionika u svim fazama obrazovnog procesa. Ideja je da institucija pruža sigurni prostor u kojemu se participativnim metodama učenja uvježbava sudjelovanje te izgrađuju nužne kompetencije, poput komunikacijskih vještina, suradnje, kompleksnog razmišljanja, planiranja i kritičkog promišljanja. Uključivanje sudionika u rad participativnim oblicima i  metodama učenja, kada god je moguće, povezujemo s važnim područjima djelovanja za održivi razvoj. Ovo je prijeko potrebno za stjecanje kompetencija za odgovorno oblikovanje budućnosti.

Dobivanje oznake kvalitete SKOCKANO

Putem aktivnosti projekta SKOCKANO: standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju krajem 2022. upoznali smo se s mogućnošću dobivanja oznake kvalitete za program ili za organizaciju.

Kao što smo već naveli, SKOCKANO je sustav osiguravanja kvalitete koji pruža podršku udrugama u unapređenju njihovog obrazovnog rada. Sadrži standarde i kriterije kojima se jamči kvaliteta neformalnih obrazovnih programa te je posvećen vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja u planiranju, razvoju, provedbi i evaluaciji. Oznaka kvalitete jamstvo je dobrog rada sudionicima, suradnicima, donatorima, školama i drugim važnim dionicima.

Dobivanjem oznake kvalitete:

  • organizacija može unaprijediti svoje obrazovne programe vodeći se standardima i kriterijima Sustava te postizati bolje obrazovne učinke i utjecaj svojih edukacija
  • potvrđuje se da organizacija radi profesionalno pa je time i poželjniji i prepoznatljiv partner te suradnik različitim dionicima
  • sudionicima se daje garancija da pohađaju program koji je kvalitetno i ozbiljno pripremljen
  • organizacija postaje vidljivija i doprinosi povjerenju u organizacije civilnog društva.

Sustav je pionirski inovativni poduhvat kojim se želi doprinijeti regulaciji u sektoru civilnog društva uvođenjem standarda kvalitete u radu sa zajednicama i različitim grupama. Razvilesu ga organizacije članice GOOD inicijative sa željom da organizacije civilnog društva imaju sustav podrške u razvoju i unapređenju svojih obrazovnih programa te etabliranju obrazovnog rada udruga. 

good-inicijativa-pristupanje

Evaluacija je uključivala ispunjavanje većine od 62 kriterija iz sljedećih 6 standarda. : ne

Standard A: Organizacija provodi neformalne programe obrazovanja u skladu s vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja.
Standard B: Organizacija strateški planira i upravlja neformalnim obrazovnim programima.
Standard C: Organizacija razvija i provodi neformalne obrazovne programe u skladu s potrebama ciljne skupine.
Standard D: Organizacija jasno, primjereno i pravovremeno komunicira s ciljnim skupinama i sudionicima.
Standard E: Organizacija osigurava i brine se o stručnosti i kvalificiranosti izvoditelja programa.
Standard F: Organizacija redovito vrednuje sve segmente provedbe neformalnog obrazovnog programa.

Nakon provedene evaluacije, Sunce je od lipnja 2023. ponosni nositelj oznake kvalitete organizacije SKOCKANO!

Ostale organizacije civilnog društva, ili njihove programe koji nose oznaku kvalitete, možete pronaći krajem lipnja na registru.