Na Skupštini Udruge Sunce Split izabrani novi članovi Upravnog odbora

sunce-logo-green

Na Skupštini Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, održanoj 1. travnja 2020., za članice Upravnog odbora iz redova zaposlenih potvrđene su Zrinka Jakl i Samanta Šećer, a za vanjske članove Upravnog odbora organizacije izabrani su Marko Pećarević, Andrijana Parić i Ivana Carev.

Na Skupštini su sudjelovala 23 člana Udruge Sunce Split, od kojih je 19 članova u statusu aktivnih s pravom glasa. Na samom početku, izvršna direktorica Gabrijela Medunić-Orlić ukratko je predstavila rad Upravnog odbora u prethodnom mandatu, kao i teme rada.

Izvršna direktorica objasnila je i proceduru izbora članova UO – predstavnika zaposlenika. Njih zaposlenici biraju interno, a zbog većeg broja zaposlenih u Udruzi, ove godine prvi put održano je tajno glasanje. Proces odabira kandidata trajao je od 3.03. do 12.03.2020. Nakon objave kandidature i motivacijskih pisama triju kandidatkinja, koja su dana na uvid svim zaposlenicima, provedeno je tajno glasanje. Za članice UO iz redova zaposlenih izglasane su Zrinka Jakl i Samanta Šećer. Aktivni članovi na održanoj Skupštini te su članice jednoglasno i potvrdili.

Izvršna direktorica prisutne je zatim obavijestila o provedbi javnog natječaja za nove vanjske članove Upravnog odbora te uvjetima objavljenim u natječaju. Natječaj za vanjske članove UO proveden je u razdoblju od 9.03. do 29.03.2020. Na natječaj, na kojem su se birala tri člana, javilo se četvero kandidata: Andrijana Parić, Marko Pećarević, Vinko Živaljić i Ivana Carev. Za vanjske članove UO-a predloženi su Marko Pećarević, Andrijana Parić i Ivana Carev. Naime, Marko Pećarević i Andrijana Parić nastavljaju biti članovi UO, budući da su upućeni u rad Udruge, kao i tog tijela kroz prošli mandat, dok se Ivana Carev istaknula motivacijskim pismom i CV-om te je u tom smislu ostvarila prednost pred Vinkom Živaljićem, a temeljem uvjeta i prednosti navedenih u javnom natječaju.

Aktivni članovi na Skupštini su jednoglasno potvrdili odluku UO o prijedlogu kandidata za vanjske članove UO za 2020. – 2024. Tako su za vanjske članove UO potvrđeni Marko Pećarević, Andrijana Parić i Ivana Carev.

Izborna Skupština održana je 1.04.2020. s početkom u 13:00 putem online kanala Zoom, umjesto u prostorijama Udruge Sunce na adresi Obala hrvatskog narodnog preporoda 7/III, 21 000 Split. Razlog održavanja Skupštine putem online kanala je trenutna spriječenost rada u službenim prostorijama Udruge zbog pandemije virusa Covid 19. Snimka Skupštine je pohranjena na serveru Udruge Sunce te je dostupna na zahtjev.

 

Tagovi: