Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usluga „Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje Fra/Ntz u akvatoriju otoka Molat“

Kartiranje obalnih i morskih pridnenih staništa Jadrana s aspekta zaštite i očuvanja prirode je višeznačno i nužno potrebno, a kako bi se prvenstveno poboljšalo znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito praćenje i upravljanje istom.

U okviru usluge Udruga Sunce provela je kartiranje morskih staništa jugoistočnog dijela otoka Molata. Ovo područje identificirano je kao potencijalno žarište vrste morskog psa – sklata sivca (Squatina squatina), stoga je provedeno istraživanje podloga za uspostavu mjera za očuvanje sklata, kao i prisutnih područja ekološke mreže važnih za očuvanje livada posidonije, grebena i morskih špilja.

Naziv usluge: Priprema stručne i tehničke podloge za proglašenje FRA/NTZ u akvatoriju otoka Molat

Usluga uključuje: terensko istraživanje i izradu karte morskih staništa za područje otoka Molat u svrhu očuvanja vrste morskog psa sklata sivca.

Naručitelj usluge: WWF Adria

Trajanje usluge: 28.01.2021. – 31.10.2021.