Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5

Udruga Sunce, uz tvrtku SAFEGE d.o.o. i Udrugu BIOM, provodi uslugu „Izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 5: izrada planova upravljanja iz skupine 5“. Navedena skupina obuhvaća unaprijed dogovorena zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 na području Šibensko–kninske, Splitsko–dalmatinske i Dubrovačko–neretvanske županije.

Usluga se provodi unutar EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (NATURA projekt). Osnovni cilj ovog projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska je preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora, odnosno 38 POP i 745 POVS područja. Učinkovito upravljanje tim područjima s ciljem održavanja ili postizanja dobrog stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova, također je obaveza svake države članice EU-a, pa tako i Hrvatske.

Izrada konačnih nacrta planova upravljanja unutar ove usluge provodit će se kroz strukturirani planerski proces, prema principima participativnog planiranja i adaptivnog upravljanja, a na temelju dosadašnjeg iskustva u planiranju upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj.

Vremenski okvir trajanja usluge je 31. listopada 2022. godine.

 

IME PROJEKTA: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 186.497.150,36 HRK

EU SUFINANCIRANJE: 158.503.452,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

 

 

 

 

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET