SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja

SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja

SOS! Međunarodni signal za pomoć. Kratku i jasnu poruku poslale su danas ekološke udruge diljem Hrvatske kako bi  skrenu...

Imaš okolišni problem u Splitu? Sunce nudi interaktivno rješenje!

Imaš okolišni problem u Splitu? Sunce nudi interaktivno rješenje!

Od 15. listopada 2014. Sunce je pokrenulo novi servis za grad Split. Riječ je o prvoj interaktivnoj web mapi za okolišna pitan...

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

U utorak, 30. rujna, završena je javna rasprava o provođenju i sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana...

SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja

SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja

SOS! Međunarodni signal za pomoć. Kratku i jasnu poruku poslale su danas ekološke udruge diljem Hrvatske kako bi  skrenu...

Prvi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

Prvi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

Jedan od predviđenih rezultata projekta „Priroda Dalmacije” je Plan upravljanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim po...

Tražimo novog člana tima Udruge Sunce

Tražimo novog člana tima Udruge Sunce

Natječaj za uključivanje u edukacijski program za asistenta na Zelenom telefonu/Pravnika u Udruzi Sunce Udruga Sunce traži...

Koristi platnene vrećice

Koristi platnene vrećice

Jedna od bitnih navika „zelenog stila“ je korištenje platnenih vrećica. Plastične vrećice nam se nude na svakom koraku, uz...

Završeni edukativni programi Kompostiranje

Završeni edukativni programi Kompostiranje

S današnjim danom - zadnjim školskim danom u ovoj godini završili smo s izvođenjem 3 edukativna programa Kompostiranje koje sm...

Trening radionica "Komunikacija i razrješavanje konflikta"

Trening radionica "Komunikacija i razrješavanje konflikta"

Dana  19. i 20 studenog  2014. u sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ održana je trening radionica „Komunikacija...